47 Views
イベント

Year End Party 2020


Cảm ơn đại gia đình VPSA vì một ngày vất vả …
Chúc đại gia đình VPSA một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt, cùng nhau cố gắng.
Cảm ơn bạn vì một ngày làm việc chăm chỉ của gia đình VPSA.