Công đoạn sản xuất

Vì công ty chúng tôi sử dụng lò nung chảy chuyên sâu nên vật liệu về cơ bản là ADC12. Trong trường hợp vật liệu đặc biệt, một lò nấu chảy riêng sẽ được sử dụng. Sau khi nhận vật liệu, chúng tôi nấu chảy vật liệu và đúc bằng máy đúc 125-350 tấn. Sau đó, đến công đoạn dập và phun bi. sau quá trình đúc này, bộ phận quản lý chất lượng sẽ kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, sẽ đến quá trình hoàn thiện, kiểm tra, đóng gói, phân luồng vận chuyển