Công đoạn gia công

Trong quá trình hoàn thiện, người vận hành hoàn thiện sẽ lấy phần gờ không thể loại bỏ được bằng máy ép và máy mài, và kiểm tra bề ngoài 100% được thực hiện.