Lời Chào

Kinh doanh tại Việt Nam đã được 7 năm
và vẫn đang phát triển

Chúng tôi sản xuất các sản phẩm nhôm đúc gần như không bị vỡ. Chúng tôi chủ yếu sản xuất các bộ phận ô tô, và chất lượng tốt nhất cho sức mạnh và ngoại hình. Đúc cùng một khuôn nên sản xuất giống nhau, nhưng môi trường sẽ thay đổi một chút, và chất lượng thành phẩm thường khác nhau. Đã 7 năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, công ty vẫn đang trong quá trình phát triển và về mặt kỹ thuật, nhưng vẫn còn rất nhiều sự phát triển. Trong công việc, các nhân viên Việt Nam thường khiến tôi ngạc nhiên về sự nghiêm túc của họ giúp chúng tôi trưởng thành mỗi ngày.

March 2020  :  Masamichi Mima