Sản Phẩm

Chúng tôi đang sản xuất các bộ phận đúc cho ngành công nghiệp ô tô. Chúng tôi sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao với giá thành thấp ở Việt Nam, đồng thời tập trung vào các hoạt động tái chế. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn về sản xuất các sản phẩm nhôm khác nhau.