Lịch sử/ Hoạt Động

2013
Tháng Ba Thành lập công ty
2014
Tháng 1 Hoàn thành Nhà máy (Giai đoạn 1)
Tháng 4 Bắt đầu sản xuất
2015
Tháng 2 Phê duyệt ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 2008
Tháng 5 Trang bị thêm 2 Máy đúc 350t
2016
Tháng 7 Trang bị thêm 1 Máy Đúc 350t
Tháng 9 Phê duyệt ISO / TS 16949: 2009
2017
Tháng 6 Phê duyệt
・ IATF16949: 2016
・ ISO 9001: 2015
・ ISO 14001: 2015
2019
Tháng 3 Trang bị thêm 2 máy CNC(Có thể gia công các bộ phận)
2019
Tháng 11 Trang bị thêm 1 Máy đúc 250t
2021
Tháng 1 Trang bị thêm 11 máy CNC
2021
Tháng 2 Hoàn thành nhà máy (Giai đoạn 2)
2021
Tháng 3 Trang bị thêm 2 Máy đúc khuôn 250t & 350t