31 Views
イベント

Tổng kết khóa học nâng cao năng lực quản lý sản xuất cho leader

Sau một thời gian đào tạo, chúng tôi đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả khóa học.