113 Views

VPSA tổ chức đợt lấy mẫu test nhanh covid-19 lần thứ 4


Ngày 03/08/2021. VPSA tổ chức lấy mẫu test nhanh covid-19 lần thứ 4 cho toàn bộ công nhân viên đang thực hiện 3-tại chỗ tại nhà máy. Toàn bộ các mẫu xét nghiệm đều âm tính. Toàn bộ công nhân viên đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.