105 Views

VPSA tổ chức lấy mẫu test nhanh covid-19 đợt 3 cho toàn bộ công nhân viên


Ngày 28/07, VPSA tổ chức lấy mẫu test nhanh covid-19 đợt 3 cho toàn bộ công nhân viên ở lại công ty theo quy định “3 tại chỗ”. Buổi lấy mẫu đã diễn ra an toàn, hiệu quả. Và tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính.