161 Views

VPSA phối hợp với trung tâm y tế Long Đức tổ chức tiêm Vacxin Covid-19 cho công nhân viên

VPSA phối hợp với trung tâm y tế Long Đức tổ chức tiêm Vacxin Covid-19 cho công nhân viên. Số lượng người tiêm vacxin đợt này là 51 người. Buổi tổ chức tiêm phòng diễn ra an toàn, tốt đẹp. Công nhân viên tham gia tiêm phòng được công ty tạo điều kiện nghỉ 1 ngày để theo dõi sức khỏe.