87 Views

UBND Tỉnh vừa ra công văn vể việc thiết lập vùng y tế cách ly (Phong Tỏa) 5 phường: Tân Hoà, Tân Biên, Hố Nai, Hoá An, Tân Hạnh và 1 phần phường Phước Tân


UBND Tỉnh vừa ra công văn vể việc thiết lập vùng y tế cách ly (Phong Tỏa) 5 phường: Tân Hoà, Tân Biên, Hố Nai, Hoá An, Tân Hạnh và 1 phần phường Phước Tân (khu phố Hương Phước, Khu Phố Vườn Dừa và 1 phần khu phố Miễu).
Với khoảng 55.000 hộ dân (hơn 250.000 dân).
Thời gian 14 ngày từ 0h 11/7.