101 Views

Thiết lập thêm 7 vùng cách ly y tế tại Biên Hòa


Thiết lập thêm 7 vùng cách ly y tế tại Biên Hòa
1) Tổ 1, KP.1, P.Long Bình Tân
2) Hẻm 62,KP.1 và 1 phần KP.3 ở Quang Vinh
3) Hẻm 128, KP.3 ở Quang Vinh
4) Tổ 42A và 42B, KP.8 ở Tân Phong
5) KP.2 và KP.3 ở phường Hòa Bình
6) Tổ 7 và 1 phần tổ 8 KP.5 ở Long Bình
7) Nguyễn Bá Học, KP.2, P. Tân Mai