59 Views

BIÊN HÒA THIẾT LẬP THÊM CÁC VÙNG CÁCH LY (PHONG TỎA)

BIÊN HÒA THIẾT LẬP THÊM CÁC VÙNG CÁCH LY Y TẾ (PHONG TỎA)
– Phường Trảng Dài: Thời gian 21 ngày từ 12h ngày 12/7
+ Khu vực Tổ 15 khu phố 3
+ Khu vực tổ 42 khu phố 3
+ Khu vực tổ 7 khu phố 3
– Phường Tân Hiệp: 1 phần tổ 6,7 và 14 ở khu phố 5
Thời gian 21 ngày từ 18h ngày 12/7
– Phường Long Bình Tân: thời gian 21 ngày từ 18h ngày 12/7
+ 1 phần tổ 3 khu phố 2
+ 1 phần tổ 11 khu phố 2
+ 1 phần tổ 5 khu phố 1